Gösterme

"Sonsuz kudretin bitimsiz ihsanı ile tahayyül sınırlarının çok ötesinde bir vasıfta yarattığı, başlangıcı ve sonu olan âlemlerin ortasına konulmuş âdemoğlunun tekâmül serüvenini yeni ve farklı bir pencereden izleyeceksiniz."

BAYRAM ERSOY


İlahi farkındalığın hikmet penceresinden bakıldığında, insanın fark ettiği ilk şey, idrakinin ve kabiliyetlerinin ne kadar sınırlı ve yetersiz olduğudur. Yaratıcı, insana kendinden lütfettiği cüzi irade ve idrak ile sayısız, sınırsız lütuf ve keremini kavrayabilmemizi murad etmiş ve mutlak zatının bilinmezliğini, hatta hayal bile edilemezliğini cümle yarattıklarına sıfat ve isimleri ile cem ederek tekâmül yolunu göstermiştir.

İlahi Farkındalık idrakinden anladığımıza göre, âdemoğlunun her devirde yanıldığı bir noktada olduğunu hayretle görüyor ve izliyoruz. Bu nokta aslında insanın hiç farkında olmadığı bilimselliğin ve çağdaşlığın zirvesi sandığı yanılgı noktasıdır. İnsanoğlu gelişiminin her aşamasında zirveye ulaştığını sanmış, daha sonraki tekâmülü ile bu yanılgısına tebessüm ederek yoluna devam etmiştir.

Elinizdeki bu kitabın açtığı hakikat ufkunda, bilimsel ve teknolojil gelişmelere paralel olarak ruhsal tekâmülün de geldiği noktayı göreceğiz. Böylece modern akılcılığın çölleşmiş, kıraç diyarlarından hakikat âleminin sonsuz ve sınırsız kudretine yeniden nazar edeceğiz. Böylece rahman ve rahim olan Rabbimizin bizi neden halifetullah olarak görevlendirdiğini de kavramış olacağız.

Neden Sıfır Noktası Enerjisi Matrix ve Manyetik Hipnoz Kitabı!

Tüm dünyaya paralel olarak ülkemizde de son yıllarda revaçta olan ve genellikle inisiye edilmiş insanların dokunuşları ile aktarılan “enerji” olarak tabir edilen çoğunlukla ezoterik kökenli birazda gizemli bir alan oluşmuştur. Bu alanda bizim de yirmi yıla yakın bir zamandır kendi araştırmalarımız, yoğun çalışmalarınız sonucunda ulaştığımız İlahi Farkındalık ana başlığı altında birleştirdiğimiz Sıfır Noktası Enerjisi Matrix ve Manyetik Hipnoz öğretilerini insanlara sunmaktayız.

Bu gizemli, hatta birazda karanlık alanlara gerçek manada bir ışık tutabilmek ve insanlarımızın aydınlanmasına katkıda bulunabilmek amacıyla dört yıla yakın bir zamandır üzerinde çalıştığımız İLAHİ FARKINDALIK Sıfır Noktası Enerjisi Matrix ve Manyetik hipnoz isimli kitabımızı ilgililere takdim ediyoruz. Bu kitap gerçekten büyük bir ihtiyaca cevap olabilecek dolulukta, ilgili insanların tüm sorularına cevap olabilecek iddialı ve delillere dayalı ispatlı bir kitaptır.

Şu an birinci baskısı tükenmek üzere olan kitabımız 23x16 ebatlarında, (büyük boy) olup, 360 sayfa dolu dolu bir kitaptır. Bizim öğretimizin iki ana esasını oluşturan kuantum ve tasavvuf konularında yıllar süren araştırmalar, çalışmalar ve denemeler sonucunda elde edilmiş çok değerli bilgilerle alanında eşsiz bir eserdir. Bu güzel eser sadece piyasada “enerji” olarak takdim edilen ve genellikle kaynağı belli olmayan öğretilerden ibaret olmayıp, big-bang dan başlayan ve şu andaki mevcut dünya planına kadar gelinen tüm süreçleri içine alan, tasavvuftaki varlık bilinci ile kuantum biliminin kesiştiği noktaların tespitlerine dalalı yoğun bir emeğin ürünüdür.

Zaman içerisinde Farkeder Derneği İlahi Farkındalık okulunda dersler halinde işlenecek olan kitabımızı temin etmek için derneğimize, temsilciliklerimize ve AltivaKitap Yayınevi'ne müracaat edebilirsiniz.

İlahi Farkındalık Sıfır Noktası Enerjisi Matrix ve Manyetik Hipnoz isimli bu kitabımızın da tüm geliri de Ariflerin Sırrı kitabımızda olduğu gibi FARKEDER Derneğimize vakfedilmiştir.

Bilgilerinize arz olunur.

Bayram ERSOY