Gösterme

Nöro Linguistik Programlama | NLP Eğitimi

Nöro Linguistik Programlama | NLP Eğitimi

Bayram Ersoy Eğitmenliğinde Hipnotik Nöro Linguistik Programlama | Hipnotik NLP Eğitimi Detayları

Eğitmen:
Bayram Ersoy
Eğitim Yeri:
Online Eğitim / Zoom
Eğitim Süresi:
Haftada bir gün iki saat olmak üzere toplam: 18 hafta 36 saat
Sertifika Özellikleri:
Master Pratisyen Sertifikası
Eğitim Tarihi ve Saati:
Lütfen Eğitim Takvimimize göz atın.
Ücret: Lütfen iletişime geçiniz.

Daha detaylı bilgi almak ve soru sormak için bizimle iletişime geçin!

İLETİŞİM BİLGİLERİ

+90 535 522 38 97
+90 531 991 46 06

HİPNOTİK NLP EĞİTİMİ EĞİTİM HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

Nöro Linguistik Programlama | NLP Nedir?

Dilimize; sinir/zihin dili programı olarak geçen SDP olarak telaffuz edilen NLP, akademik terimler ifade eden karmaşık bir program çağrışımı yapmasına rağmen, herkes tarafından hemen öğrenilebilecek ve uygulanabilecek kadar basit ve çok etkili bir tekniktir.

Nöro Linguistik Programlama - NLP 1970’li yıllarda Richard BANDLER ve John GRINDER tarafından geliştirilmiş bir davranış akımıdır.

Nöro Linguistik Programlama | NLP faydaları nelerdir?

NLP'nin temel dinamiği insanın çok farkında olmadığı yüksek potansiyelini açığa çıkararak en iyi modelleme yöntemlerine dâhil edip, hayatına katmasıdır. Bunları yaparken insanın kendini sınırlayan, gelişimini engelleyen çeşitli fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal kalıplarının farkına varmasını onları aşabilecek teknikleri çok basit ve kısa sürede öğrenip, hayatını istediği gibi değiştirmesini sağlar. Sorundan ziyade çözüme odaklı, başarılı insanları modelleme yöntemleri ve “Elinde bulunanlarla yapabileceğinin en iyisini yapabilirsin” düsturu ile hareket eden gerçekten çok basit mucizevî bir sistemdir. NLP'nin uygulama alanları aslında yaşamın her alanını ve her anını kuşatabilecek/doldurabilecek olmasına rağmen özetle:

-Daha verimli olmak,
-Daha başarılı olmak,
-İnsanlarla daha iyi iletişimler kurmak ve
-Daha huzurlu, pozitif ve herkese ve her şeye en yüksek seviyede faydalı olabilmek gibi ulvi, insani değerlere hizmet eder.

Neden Nöro Linguistik Programlama | NLP Eğitimi Alınıyor?

Bu akım, bütün modern dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde, ticaretten, siyasete, eğitimden sağlığa, insan ve iletişimin olduğu her yerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Öncelikle insanın bireysel yaşamından, aile ve toplum yaşamının tamamını kapsayan yepyeni ve güçlü bir aydınlanma halidir. İçsel dinamiği sayesinde zaman içinde kendini güncelleyebilen ve güçlendiren bu yöntemler, dünyaya paralel olarak ülkemizde de hızla yayılmakta ve insanların hayatlarına olağanüstü kolaylıklar ve huzur sağlamaktadır. NLP, her insanın yaptığı veya yapmaya çalıştığı basit veya karmaşık davranışlarla, güçlü iç ve dış iletişimlerin bir sistem haline getirilmesidir. Bu güçlü sistem insan hayatına geçirilip kullanıldığında bilinen tüm sorunların üstesinden gelebilecek kesin ve kolayca uygulayabileceği bir zihin kontrol ve yönetim metodu oluşturur. NLP, bunları sağlarken kesinlikle dışardan bir desteğe/kaynağa ihtiyaç duymadan, kişinin kendi potansiyel kaynakları ile başarıya ulaşmasını sağlar.

NLP nin yaklaşımına göre aslında “sorun” diye bir olgu yoktur. Sorun gibi gözüken durum, aslında insana yeni bir farkındalık yaklaşımı sunmaktadır. NLP sorunu tanımadığı için sadece çözüme yönelik düşünceler geliştirmeyi öğretir.

HİPNOTİK N.L.P. Nedir?

HİPNOTİK N.L.P. Faydaları Nelerdir?


Klasik Nöro Linguistik Programlama - NLP ile Hipnotik NLP arasındaki farklar nedir?

Neden Hipnotik NLP?

Yaklaşık 20 yıl önce NLP trainer seviyesinde eğitim almış ve uzun zaman NLP’nin birçok alanında çalışmalar yapmış, birçok NLP uzmanının yetişmesine, özellikle siyasi, ticari ve eğitim alanında önemli insanların yetişmesine vesile olmuş bir uzman olarak zaman içinde gördüm ki; bizim öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz NLP. esasında insan fıtratına çok uymayan, sadece her şeye rağmen KAZANMAK ve BAŞARMAK odaklı vahşi bir sistem.

HER ŞEY SENSİN, SEN HER ŞEYSİN. Merkezli, bu vahşi sistem zaman içinde insanın nefsini ve egosunu semirterek insani erdem ve değerlerden uzaklaştırmaktadır. Esasında bu istenilen ve beklenilen sonuç bir süre sonra kişinin kendi değer dengesini bozarak hayatının her alanına sinsice sirayet ediyor. Bu durumda insan maneviyatını, mukaddesatını, erdem ve faziletini dünyevi değerlere tercih edecek bir noktaya geliyor. Bu işi meslek olarak yapan insanların birçoğu bu noktaya geldiklerinde belki ego, nefs ve zihinlerini tatmin etmiş olabiliyorlar ama genellikle kibirlerinden ve nefsani yanlışlarından dolayı yalnızlaşarak ruhsal buhrana sürüklendiklerini fark ettiklerinde çok geç kalmış olduklarını anlıyorlar.

Benim bu durumu fark edişim ve yeniden çerçevelendirmem, büyük bir tevafuk eseri bir yolculuk esnasında tanıştığım, Türkiye’nin ilk NLP uzmanlarından birinin uyarısı ile mümkün oldu. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. O muhterem zatın uyarılarını dikkate alarak uzun süren araştırmalar, çalışmalar neticesinde özellikle insani erdemleri ön plana alan, sonra yüce dinimiz İslam’ın ve onun kutlu nebisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nin örnek yaşamı ve hadisleri ile tasavvuf geleneğimizden ehlullahın görüşlerini birleştirerek, NLP nin yasalarına uyarlayıp, HİPNOTİK NLP yi kurdum.

Hipnotik NLP’nin temelinde “kul” insanın halifetullah ve eşref-i mahlûkat oluşundan kaynaklı özelliklerini ve değerlerini ön plana çıkarıp, Allah (c.c) ın bizlere bahşettiği yeteneklerimizi yine onun rızası istikametinde en verimli şekilde kullanmak esası vardır. Böylelikle insanın “kulluk bilinci” ile hareketinden ötürü vicdanı rahat, kalbi mutmain olacaktır.

Bu öğretinin tüm program ve çalışma yöntemleri tarafımızdan metodlaştırılarak birçok defa toplu eğitimlerle denenmiş ve olağanüstü bir sonuç elde edilmiştir.

Tüm katılımcılara hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Hipnotik NLP Eğitimi İle İlgili Sık Sorulan Sorulara Yanıtlarımız

Neden Hipnotik NLP? Hipnotik NLP'nin Farkı Nedir?

Hipnotik NLP Faydaları Nelerdir?

Hipnotik NLP Eğitimini Kimler Alabilir?