SNE. MATRİX’LE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Merhaba Arkadaşlar,

 

Bu yazıyı SNE.  Matrix eğitimine katılmak isteyen ancak SNE. matrix farkındalığının/enerjisinin ne olup olmadığını; SNE matrix’in bizlere ne kazandıracağı, hayatlarımıza neler katacağı konusunda soruları olan sevgili dostlarıma cevap olması için yazıyorum. Mümkün olduğunca aklınıza gelebilecek tüm soruları yanıtlamaya çalışacağım ama buna rağmen sorularınız olursa aşağıdaki adrese yazın lütfen mutlaka cevaplandıracağım.

Sevgili arkadaşlar öncelikle SNE. Matrix enerjisinin ne olduğunu ve ne olmadığını anlatmaya çalışacağım.

  • SNE. MATRİX kelime olarak bize çok yabancı olsa ve değişik anlamlara gelse de bizim anlayışımıza göre yaratılışın oluşturduğu enerji ağına verin isimdir. Tasavvuftaki en yakın ifadesi de “Her şeyin sürekli meydana geldiği şey” yani yaradılışın sürekliliğidir. SNE. Matrix tamamen kuantumal boyutta oluşan/gelişen bir olgudur

 

  • Bizim İLAHİ FARKINDALIK olarak nitelendirdiğimiz bu yüksek seviyeli öğreti  iki temel üzerine kuruludur. Bir kuşun iki kanadı gibi. Birincisi bilimsel olarak, modern fiziğin yeni ifadesi olan  KUANTUM mekaniği ve felsefesi, ikincisi de VARLIĞIN BİRLİĞİ idrakini kavrayabilmemiz için TASAVVUFTUR.

 

  • KUANTUM FİZİĞİNİN temeli bize tüm kainatla/evrenle (partikül okyanusunda) bir olduğumuzu, yaratılmış her şeyin enerjiden oluştuğunu, insanoğlu olarak bizlerin ise IŞIK VE BİLGİDEN ibaret olduğumuzu anlatır. Kuantumun bu yaklaşımı bizi tasavvuftaki vahdet-i vücut anlayışına götürür.

 

  • SNE. MATRİX ENERJİSİNİN temel düşüncesi var oluşumuzu hayal edilebilir her yolda dönüştürüp, değiştirebilmemiz için içimizde yatan, çok farkında olmadığımız, sonsuz ve sınırsız gücü serbest bırakır.

 

  • SNE. MATRİX EĞİTİMİNDE bizler SIFIR NOKTASI ENERJİSİ olarak nitelendirilen gizemli bir enerji ile tüm kâinatla (cümle yaratılmışlarla) ayrılmaz bir bağ ile bağlandığımızı evrendeki her noktanın altında bu gücü fark ederek etkileşim içinde olduğumuzu öğreniriz.

 

  • SIFIR NOKTASI ENERJİSİNE tam bağlandığımızda, etkileşimin sonsuz ve sınırsız gücüne ulaşıp, o “ilahi gücün” kuvvetine çekebiliriz. Böylece “saklı realiteye” (sırra) vakıf olur, yaşamımız her açıdan olumlu bir şekilde değişerek, HAYATIN HER PARÇASI İLE BİR BÜTÜN OLUŞTURUR VE GÖRÜNMEZ “BİR” RUHA BAĞLANIRIZ.

 

  • SNE. MATRİX FARKINDALIĞINA göre foton seviyesinde bilinçli olarak yönlendirilmiş NİYET maddenin temel bileşimlerinin hareketini değiştirebilir. “Kuantum fiziğinde gözlemlenebilirlik ilkesi”

 

  • SNE. MATRİX FARKINDALIĞINA ulaşan ve onu idrak ederek hayatlarına monte eden tüm dostlarım artık bu dünya planında sorunlarla, hastalık veya başkaca dünyevi problemlerle uğraşmadan AYDINLANMA YOLUNDA hiçbir dünyevi değerle ölçülemeyecek bir kazanım elde etmiş olur.

 

  • SNE. MATRİX FARKINDALIĞI bizlere kendi hacmimizi, değerlerimizi, yeteneklerimizi ve hiç fark etmediğimiz olağanüstülüklerimizi keşfetmemiz için fırsatlar sunar.

 

  • SNE. MATRİX ENERJİSİ bilinen diğer şifa enerjilerinden değildir. Matrix bir takım hastalıklarla savaşmak için tedavi amaçla kullanılmamalıdır. Elbette olağanüstü bir şifa ve onarma gücü vardır. Ama biz matrix’i bu amaçla kullanır isek onu kısıtlamış ve sınırlandırmış oluruz.

Sevgili dostlarım, reiki’den başlayan, ra-sheeba, kuantum dokunuşu gibi farklı frekanstaki enerjilerle devam ederek NLP, Hipnoz ve bilinçaltı programlarının ardından SNE. matrix’le taçlanan bu kutlu yolculukta benin geldiğim bu son noktada söyleyebileceğim şey; “SNE. MATRİX İNSANOĞLUNA BAHŞEDİLMİŞ EN YÜKSEK BİR ARMAĞAN”. Bu kutsal armağan içinde yaşadığımız “kanlı çağda” tüm dertlerin devası olabilecek bir kapasiteye ve içeriğe sahip. Bu kutlu öğreti sadece kuru bilgilerden, kitabi aktarımlardan ibaret değil. Bu güne kadar bu enerjinin nasip olduğu tüm dostlarımdan edindiğim tecrübeye göre ilahi bir dokunuşunda bu farkındalığa ulaşmamızda çok etkili olduğunu gözlemledim.

Sevgili Dostlarım,  yukarıda maddeler halinde arz ettiğim bu bilgilendirmeler SNE,  matrix’le ilgili aklıma ilk gelen hususlar. Sizlerin sorularınız olursa onlara da cevaplar yazarım.

Yaklaşık dört yıl süren yoğun bir çalışmanın neticesinde biz yaklaşık 180 slaytlık çok yoğun bilginin ardından bu enerjiyi herkesin anlayarak, öğrenip, kullanabileceği bir noktaya taşıdık.  TOPLAM ON SEKİZ SAATLİK BİR EĞİTİMİN SONUNDA hepiniz çok değerli değişik 6 inisiyasyondan/uyumlamadan geçmiş olacaksınız. Ayrıca radyonik tarama yaparak, morfik alanları hissederek, iki nokta tekniğini uygulayacak bir donanıma kavuşacak, zaman yolculuğu gibi tek başına muhteşem bir öğreti olan manevi armağanınızla hem kendinizin hemde danışanlarınızın şu anda yaşadıkları birçok (fiziksel,duygusal,zihinsel ve ruhsal plandaki) rahatsızlıklarının geçmişteki düğümlerini çözebileceksiniz.

Sevgi, huzur ve ışıkla…

 

Yorum Yap veya Soru Sor

e-mail adres will not be published.


*