MATRİX UYGULAMA PROGRAMI

MATRİX ENERJİSİ PROGRAMI

 

 

 Sevgili Arkadaşlar, daha önceden de sık sık arz ettiğim gibi;    Matrix enerjisi öğretisinin bilinen ve uygulanan bir model metodu yoktur. Bu durumu eğitim esnasında sıkça vurguladık. Ben, uzun süren araştırmalar ve çalışmalar sonucunda kendimce bir metot geliştirdim: Bu metot tamamen bizim değer yargılarımıza ve bilinçaltı altyapımıza göre dizayn edilmiş çok özel ve çokta başarılı bir metot olduğunu biliyor öyle kabul ediyoruz.

 

  Matrix enerjisine giden yolun belli etapları ve aşamaları var. Ve bu yol zihnimizin, bilincimizin, mantığımızın hiç bilmediği daha önce hiçbir şekilde denemediğimiz; bu yüzdende büyük bir ZİHİNSEL DİRENİŞ ile karşılaştığımız bir yol ve bu yoldaki yolculuk. Bu yolculuk esnasında zaman zaman aklımızın, mantığımızın almadığı, kısacası inanamadığımız ve beklide ilk defa duyduğumuz, gördüğümüz ve hissettiğimiz; sözcükler, ifadeler, kavramlar hatta inançlarla karşılaştık/karşılaşıyoruz. Doğal olarak ilk günlerde zihnimiz bulanıklaşıyor, beynimiz bu yeni olgulara karşı yeni direniş kaleleri inşa etmeye çalışırken; ruhumuz asıl bize ait olan bu manevi yüceliği evrensel zekâsı ile fark ederek hemen özümsemeye ve aradığı tüm ruhani güzelliği burada bulmaya çalışıyor. Sürecin son merhalesi olan İKİ NOKTA UYGULAMASINA geldiğimizde artık hepimiz inanmadığımız bir türlü nasıl olduğuna akıl erdiremediğimiz SIFIR NOKTASI ENERJİSİNE ulaşabilmeyi MORFİK ALANA girebilmeyi evrensel zekâmız ve kalp enerjimizin açılması ile öğrenmiş oluyoruz.  Bütün bunlara rağmen zihin uzunca bir süre daha teslim olmayacak, sizleri/bizleri yeniden eski analitik boyutta tutmaya; sürekli yeni parazitler, bahaneler ve olumsuzluklar üretmeye devam edecektir. Bu olguların, işlem ve akışın sanal bir yanılgı olduğunu veya aslında bir yerlerde bir anormallik olduğuna hatta bu işin bir illüzyon veya halüsinasyon olduğuna inandırmaya çalışacaktır. Bizim duruşumuz burada kesin ve net olarak; ( ARTIK BİZ ÇOK YÜKSEK SEVİYELİ, ONARICI DÜZELTİCİ VE ŞİFALANDIRICI BİR ENERJİYE KANALIZ)  farkında lığında olmalıdır. Bu çok güçlü bir İNANÇ OLARAK artık bilinçaltımıza yerleşmeli, bu konuda tereddütlerimiz varsa en kısa zamanda ne şekilde giderilirse bu tereddütlerden kurtulmalıyız. ( Kitaplara, kaynaklara bakabilir, hocamızdan da sorabiliriz) Analitik zihin, (sol beyin) sürekli bize  ( acaba, fakat lakin şayet, ama, çünkü) gibi bahane üreten, netliğimizi kaybettiren, bizi ikilemde bırakan ve kargaşaya, kaosa ve vazgeçmeye yönelten sözcükler üretir ve bunları çok sever. Maksadı belli, sizi/bizi kendisine bağlı tutmak ve üzerimizdeki hâkimiyetini kaybetmemek.

 

 

   Sevgili Arkadaşlar bütün bunların ışığında, bu eğitimin çok kısa bir özetini yeniden arz etmek ve sürekli başucunuzda bulunacak bir uygulama metodu sunmaya çalışıyorum. Ama sizlerden istirhamım birinci sayfadaki bundan önceki tavsiyelere dikkat ederek sürekli, pratik yapmanız. En zor bir vakadan başlayarak moralinizi bozup, kendinizi sabote etmeden, en basit ve kısa zamanda sonuç alacağınız küçük konular üzerinden başlayarak, deneyimlerinizi, gelişiminizi adım adım izleme şansını yakalayın. Sürekli kendinizi ve farkında lığınızı takip edin. Size eğitimde söylediğim, KENDİNİZİ YAKALAYIN uygulamalarını sık sık yapın o zamanda söyledim zihin bunu sevmez ama siz yaptıkça pratik kazandıkça zihin egemenliğini kaybeder.

 

   Eğitimde anlatılan hiçbir husus gereksiz ve yersiz değildi. Belki bunu ilk zamanlar algılayamadık ama sonradan anlamış olduk. Onun için burada şimdi size kısa kısa yeniden konu başlıklarını ve içeriklerini özet olarak sunmaya çalışacağım. Tekrar söylüyorum, bunları bilmenizin sizin için bir anlam ifade etmesi için uygulamanız gerekmektedir, Bol bol pratik yapın lütfen. Şimdi konumuza dönüyoruz.

 

1-    MATRİX’ İN Kelime anlamı; her şeyin sürekli meydana geldiği “şey”  olarak ifade edilir. Kuantumal boyutta gelişen bir olgudur. Matrix enerjisini anlamak, öğrenmek ve kullanmak için (bize gerekli olduğu kadar) kuantum mekaniğini ve felsefesini bilmemiz gerek

2-   MATRİX kuantum fiziğinde yaratılışın oluştuğu enerji ağına verilen isimdir.

3-   Sonsuz ve genişleyen evrene MAKRO KOZMOS denir. Makro kozmos ta var olan tüm değerlere sahip olan insana da MİKRO KOZMOS denir. Biz mikro kozmos olarak, makro kozmosun küçük bir numunesiyiz.

4-   İNSAN SONSUZLUKTA BİR NOKTA OLDUĞU KADAR, NOKTADA BİR SONSUZLUKTUR.

5-   KUANTUM MEKANİĞİ VE FELSEFESİDE BU DURUMU BÖYLE KABUL EDER.

.

6-   KUANTUM MEKANİĞİNE GÖRE, bizler IŞIK VE BİLGİDEN oluşan ve EVERENSEL BİR BÜTÜNLÜK arz eden BÜTÜNSEL VARLIKLARIZ. Yani hepimiz bir bütünün parçalarıyız, Her birimizin ayrı bir MORFİK ALANI VE REZONANSI mevcut ve SIFIR NOKTASI ENERJİSİ ile bir birimize bağlıyız.

7-   SIFIR NOKTASI ENERJİSİ;  Evrenin her noktasının altında yatan bir partikül denizidir. Gizemli bir şekilde tüm evreni bir dengede tutan, oluşturan manevi bir güçtür.

8-   Bu çok değerli ve kesin kabul görmüş KUANTUM FİZİĞİNİN DEĞİŞMEZ YASASI bize bizim genetik kodlarımızda mevcut olan vahdet-i vücut, vahdet -i Şuhut kavramlarına götürür. ( Bu konu tamamen benim şahsi tespitim ve inanışımla ilgilidir ve kişiye özel bir durumdur. Herkes bunu böyle değerlendirmek durumunda değildir.)

9-   SIFIR NOKTASI ENERJİSİNE ulaşmak evrensel bütünlük içinde kuantumal seviyede;  mevcut olan yanlış, bozuk veya hasta olan enerji formunu keserek ( dalgayı kırarak) evrenin kendi doğal, iyileştirici, onarıcı ve şifalandırıcı rezonansına bağlar.

10-Yine KUANTUM FİZİĞİNİN temel yasalarından biride, GÖZLEMLEME ETKİSİ;  bize matrix’i uygularken kendini net bir şekilde ispat ediyor. Kuantum mekaniğine göre, gözlemlenen, gözlemleyen tarafından etkilenir. Yani siz gözlemlediğiniz, ölçtüğünüz, baktığınız, hatta düşündüğünüz şeyleri etkileyebiliyorsunuz demektir.

11-  Yine kuantum mekaniğine göre, gözlemleme eylemi GÖZLEMLENEN DAVRANIŞI VEYA FORMU DEĞİŞTİRİR. İşte biz iki nokta uygulaması yaparken bunu yapıyoruz aslında.

12-Kuantum felsefesine göre, KARŞI OLDUĞUNUZ ŞEYE GÜÇ VERİRSİNİZ. Bu teoriyi Newton fiziği de destekler. Etki-tepki yasası budur. Bir şeye bir güç uyguladığınızda onun direnç göstermesini sağlarsınız. Bu düşünsel olarak ta böyledir aslında. Kuantum düşünce tekniği bunun üzerine kuruludur ve olumsuz düşüncelerin dönüştürülmesini sağlar.

13-Bizim bütün öğretilerimizde özellikle üzerinde durduğumuz hususlardan biri de DÜŞÜNCENİN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME KEHANETİNİN altında yatanda aslında Kuantum çekim yasasıdır. Biz Matrix uygularken yaptığımız arketip çalışmalar, zaman yolculukları ve diğer tüm tekniklerde aslında kuantumal boyutta o rahatsızlığa sebep olan dalga formunu bulup kırmak içindir.

14-Kuantum boyutta zaman ve mekân sınırlaması yoktur. KUANTUMAL ANLAMDA GEÇMİŞ ve GELECEK YOKTUR. AN vardır. Her şey AN da mevcuttur AN da olmuştur.

15-Kuantum felsefesindeki bu zaman algısı zihnin mantalitesinin tam ters istikamette çalıştığından bu konuda direnişler geliştirecek ve kavram kargaşalarına sebep olacaktır.

16-Kuantum seviyesinde realite dediğimiz şeyi oluşturan algı, deneycinin deneyimine bağlı olarak belirlendi. Enerjinin bu seviyede realitenin bir açıdan algılayanın bakış açısı ile ilgili olduğu söylenebilir.

17-Kuantum felsefesine göre (düşünce realiteyi etkilediğine göre) NİYET  her eylemin başlangıcını, SIFIR NOKTASI ENERJİSİ ile bağlantıya geçmenin ilk adımı sayılıyor.

18-Bütün bu kuantum bilgileri bize Matrix enerjisini kullanmak için yeterlidir.

19-Kuantum mekaniğinin ve felsefesinin ötesinde yine çok farklı ve özel bir alan olan RADYONİKLER ve radyonik taramalardan da kısaca bahsetmeliyim.

20-                Radyonik çalışmaları kozmik bilinçle bağlantı kurmanın en kestirme yöntemlerinden biridir.

21-Tamamen rasyonel zihnin, sol beynin kabul etmediği çok değerli bir alandır.

22-                RADYONİK TARAMALAR ayrıca İKİ NOKTA UYGULAMASI yaparken FARKI FARKETMLENİN, ÖLÇMENİN ve DEĞERLENDİRMENİN vazgeçilmez yöntemidir.

23-                 Radyonik çalışmalar evrenin her zerresinde var olan kozmik bilgi ağına girmenin ve dualiteden çıkmanın, netleşmenin ve kesinleşmenin tek yöntemidir.

24-                Radyonikleri çok iyi kullanmaya başladığınızda hayatınızın her veçhesinde çok faydasını görürsünüz.

25-                Radyonik taramasına alıştığınızda çoğu zaman tarama yapmadan elleriniz direk olarak gitmesi gereken yere gider. Everensel zekâ sizi her konuda doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetir.

26-                Pratik yaptıkça artık zihinsel mantaliteler yapmadan direkt olarak morfik alana girer SIFIR NOKTASI ENERJİSİNE ULAŞIR VE MATRİX ENERJİSİNE KANAL OLABİLİRSİNİZ. Bütün bu iş ve işlemlerin nasıl olduğunu düşünmeniz bile gerekmez. (eğitimde sıkça kullandığımız bisiklet sürmek gibi)

 

Bu kısa özetten sonra şimdi yine çok kısa bir şekilde uygulamadan bahsetmek istiyorum.

 

 Matrix enerjisine kanal olmak için kendimize veya başkasına uygulama yaparken:

1-    NİYET EEDİP, MORFİK ALANA GİRİYOR, SIFIR NOKTASINA ULAŞIYORUZ.

2-   BEYNİMİZİ (düşüncelerimizi, realitelerimizi, egomuzu terk edip) KALBİMİZE İNİYORUZ. (sıfır noktası enerjisine, ilahi bütünlüğe bağlanıyoruz)  ve kendimizin veya partnerimizin önce ilk noktasını sonra ikinci noktasını bulup tutuyoruz.

3-   SALIVERİYORUZ. Ben yokum, egom yok, zihnim yok, geçmiş, yok gelecek yok.

Evet, aslında sadece bu kadar.  Ama buraya kadar o uzun yolculuğu sağlıklı bir şekilde anlayarak devam ettirmek gerek.

 

 

 

 

 

 

 

                                   İKİ NOKTA UYGULAMALARI

 

Matrix enerjisinin kullanımı mutlaka iki nokta üzerinden yapılabilmektedir. Burada yeri gelmişken sıkça sorulan bir soruyu da cevaplamış olayım. Bu husus zamanla sizin aklınıza da gelebilir. Bazı dostlarım diyor ki. Bazı hallerde/durumlarda tek elimizi kullanmamız icap ederse. Yani kendimize/başkasına tek elimizi kullanarak dokunmamız gerekirse veya şartlardan dolayı ikinci noktayı tespit edememişsek ne yapmalıyız?.  Bu gibi veya buna benzer daha birçok sorun olabilir. Böyle bir durum/hal ile karşılaştığımızda ikinci noktayı boşlukta bir yeri bilinçaltımıza danışarak seçebilir veya o anda karşımıza gelen herhangi bir şeyin üzerinde de odaklayabiliriz . (duvar, tavan, herhangi bir eşya v.s) Bunu o andaki bilinçaltı bilgiliğiniz (rehberiniz) size söyleyecektir. Rahat olun.

 

Çok kısaca iki noktanın uygulanışı ile de  bir açıklama yapayım.

 

1-    Kendinize veya partnerinizin bir beden olarak (cisim olarak değil) enerji okyanosunda yüksek ve onarıcı bir enerji olyarak düşünün, öyle kabul edin ve artık her uygulamada bunu içselleştirerek zihninize de kabul ettirerek karşınızda bozulmuş bir enerji bedeni düzeltmeye NİYET ederek, radyonik bir taramalarınızı yaparak birinci noktayı tespit edin. Dokunduğunuz yeri tam olarak hissedin,( Sert, yumuşak, sıcak, serin yapışık v.s) gibi.

2-   Birinci noktayı bırakmadan bu nokta ile ilgili ikinci bir noktayı tarayarak bulun. Bu iki nokta arasındaki farkı fark etmeye çalışın. Sonra iki nokta arasında manyetik bir keçim olduğunu düşünün/hayal edin.

3-   İki nokta arasında NİYETİNİZE/İSTEĞİNİZE  bağlı bir bağ oluşturun. Ve ölçün.(kuantum yasasına göre dolanık hale gelmeden ya da onunla etkileşime geçmeden bir şeyi gözlemleyemezsiniz)  Hayal gücünüzle/hislerinizle bu noktalar arasındaki gözlemleme eylemi sizin NİYETİNİZ istikametinde bir oluşum sağlar. Bu şifa ise şifa gerçekleşir. Başka olumlu bir şeyse o gerçekleşir.

4-   Şimdi neyin farklı olduğuna dikkat edin. İki nokta arasındaki alanı takip edin ve siz aradan çekilin. SALIVERİN. Ego,yok zaman yok. Çok kısa bir sürede farkı fark edersiniz. Yanlış giden dalga kesilir, doğru dalgaya girersiniz. Sisin veya partnerinizin bedeni sarsılabilir, sıcak veya serinlik basabilir, bilinçsiz bir ritimle sallanabilirsiniz, ağlama, gülme veya çok daha başka şekilde duygusal boşalımlar yaşayabilir, baygınlık gibi haller olabilir. Bütün bu olanlar, sizi/partnerinizi yeniden yapılandıran oluşturan Matrix enerjisinin olumlu dalga formudur.

 

 

Sevgili arkadaşlar, şimdilik bunları yeniden gözden geçirin ve uygulayın lütfen. En kısa zamanda sizlere Arketip çalışmalar ve zaman yolculukları ile ilgili çok doyurucu bilgiler aktaracağım.

 

Bu konu ile alakalı (buraya kadar olan ile) soracağınız sorular olursa lütfen her şekilde sorabilirsiniz. Anladığım kadarı ile formu çok sevmediniz kullanmak istemiyorsunuz. Canınız sağ olsun, ben sizlere mail adreslerinizden istediğiniz her soruya yanıt vermeye çalışırım.

 

Sevgi, huzur ve ışıkla…..

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir