İLAHİ FARKINDALIK SNE. MATRİX’E GENEL BAKIŞ

Bizim İLAHİ FARKINDALIK diye nitelendirdiğimiz Sıfır Noktası
enerjisi Matrix aslında çok değerli ve çok güçlü iki ana kolon/direk üzerine
inşa edilmiş, toplamda 12 portaldan/kattan oluşan, insanın kendi hakikatine
doğru yükselen afaki-manevi bir binadır. Biz her ne kadar dünyevi ölçütlerle
algılansın diye zahiri ifadelerle “12” kat olarak nitelendirsek de aslında
sonsuz ve sınırsız bir okyanusun insan idraki ile algılanabilmesi ve zihinsel
olarak programlanması için söylenmiş bir sözdür.

Bu iki ana direğin birincisi Tasavvuf, diğeri de Kuantumdur.
Her ne kadar iki ana direk olarak bir birinden ayrı ve bağımsız konular gibi
ifade etsem de öze doğru derinleşerek yaptığımız yolculukta bizim yaklaşık
yirmi yıl önce farkına vararak ifade ettiğimiz gibi; KUANTUM VE TASAVVUF İRFAN
OKYANUSUNA AKAN İKİ ULU IRMAKTIR. Menzilimiz irfan ise mecralarımız farklı da
olsa HAKKIN HAKİKATİNE VASIL OLACAĞIZ.

Bizim İLAHİ FARKINDALIK yolculuğumuzun benzer hikâyelerde
olduğu gibi trajik bir başlangıcı olmakla birlikte aslında planlanmış ve belli
bir tedrisatla, disipline edilerek sıralı bir düzen içinde öğrenilmiş
bilgilerden hâsıl bir öğreti değildir. Bizim kutlu ışık ta dediğimiz bu öğreti
bir nevi zoraki ve mecburi bir yönlendirilişle hiçbir dünyevi ikbale ve
düşünceye meyletmeden kendi mecranda gelişen ve akmaya devam eden ruhsal bir
serüvendir. Her ne kadar “serüven” biraz farklı algılansa da bir süre sonra onun
aslında hem bilimsel olarak hem de tasavvuf geleneğinde çok sağlam temelleri
olduğunu ve insanın kayıp bir varlığını teşkil ettiğini anlayıp idrak
ediyorsunuz.

Şimdi yukarıda arz ettiğim bu kısa analojiyi önce tasavvuf
penceresinden, sonrada kısaca kuantum penceresinden anlaşılabilecek bir şekilde
izah etmeye gayret edeceğim.

Tasavvuf kelimesinin bildiğim kadarı ile yüzden fazla anlamı
ve tarifi olmakla birlikte benim en sevdiğim iki ifadeyi kullanarak bir
girizgâh yapmak istiyorum. Birincisi Kalp ilmi. Evet… en kolay ve en derin
ifade. İkincisi de Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin buyurduğu gibi, Tasavvuf:
Allah Tealanın “seni sende öldürüp, kendisinde diriltmesidir”. İlahi
farkındalık Sıfır noktası enerjisine buradan bakınca; sıradan bir insan olarak,
aslında fıtratınıza uygun olmayan bir meslekle iştigal ederek hayatınızı idame
ettirmeye çalıyorsunuz. Farkında olmadan dünya planında size biçilmiş rolünüzü
oynamaya ve zamanınızı tüketmeye devam ediyorsunuz. Bu arada birden bire hiç
beklemediğiniz bir anda hayati bir sağlık sorunu ile karşılaşıyorsunuz ve o
anda bütün değerleriniz, beklentileriniz, yaşama sevinciniz kısacası hayata
dair ne varsa bambaşka bir anlama bürünüyor, hayatınız anlamsızlaşıyor ve derin
bir acı ile umutsuzluğun girdabına kapılıyorsunuz. Bu durumu tam olarak
kelimelerle ifade edebilmek çok kolay değil. İşte tam bu umutsuzluk girdabında
son çırpınışlarınızı yaşarken rahman ve rahim olan yüce rabbimiz el şafi ismi
şerifi ile size yeni bir yaşam sunuyor ve El-Alim ismi şerifi ile de ilmin
kapılarını açıyor. Böylece hastalığınız rahmete, mağfirete dönüşüyor. O vakit
anlıyorsunuz ki modern tıp henüz gerçeği keşfedememiş, çağdaş bilimler henüz
750- 800 yıl önceki yaşamış ehlullahın bilinç seviyesinin farkında değiller. O
zaman İbn-ül Arabi hazretlerini Abdulkadir Geylani hazretlerinin kuran-ı
kerimin batınından süzüp çıkardıkları hakikati çağımız insanının bunca gelişmiş
teknolojilerine rağmen henüz fark edemediklerini hayretlerle hayıflanarak
görüyor, anlıyorsunuz. Ve en güzel farkındalık ise asırlar önce bu dünyadan
geçmiş bu bilgelerin morfik alanlarının hala herkese açık olduğunu ve
isterseniz, onlarla irtibat kurabilecek olmanızdır. Evet ne yazdığımın
farkındayım emin olun. Şu an itibarı ile bu ayakları yere basmayan bir ütopya,
ham hayal v.s. gibi gözükse de kadim zamanlardan beri bilinen ve geleceğinde
bilim zeminini teşkil eden bir hakikattir.

Bu zorunlu yolculuk artık keyifli bir keşif yolculuğuna
dönüşüyor ve modern bilimin zirvesini teşkil eden kuantum fiziği/mekaniği ile
tasavvuf bilgeliğinin aynı şey olduğunu fark ettiğinizde sırra da vakıf olmuş
oluyorsunuz. Burada kısaca kuantum açısından İLAHİ FARKINDALIK Sıfır Noktası
Enerjisi ne anlam ifade ediyor derseniz. Tam kalbi diyebilirim. Zira adından da
anlaşılacağı gibi İLAHİ FARKINDALIK modern bilimin bilinen/ ölçülen tüm
değerlerinin ötesinde GÖZLEMCİ ETKİSİNİN ne kadar önemli olduğunu ve çift yarık
deneyi gibi birçok deneyle aslında halifetullah ve eşrefi mahlûkat olan insanın
gerçek anlamda değerini idrak etmiş oluyorsunuz. Kuantum insanın tüm
yeteneklerini rakamlarla ölçülerle sınırlamıyor, sonsuz ve sınırsız bakış
açıları getiriyor. Kuantum bizlere big-bang dan başlayan ve kıyamete kader
devam edecek olan yaratılışın muhteşem enerjisini bahşediyor. Kuantum bizlere
kalbimizdeki cenneti gösteriyor. Kuantum bize titreşimleri, frekansları ve
rezonansı ve bu vesile ile oluşturulan morfik alanları öğretiyor.  Ki… Dünyayı yöneten kan emiciler bu sırrı bin
yıldır ellerinde tutup, sadece kendi ali çıkarları için tüm insanlığı
köleleştirip saltanatlarını sürdürmeye çalıştıklarını ayan beyan gösteriyor.
Bunlar komplo teorisi değil, en acı ve acımasız gerçeklerdir. İLAHİ FARKINDALIK
Sen. Matrix öğretisinin en önemli konusu olan Morfik alanlar henüz çoğumuzun
farkında olmadığımız kutsal değerlerimiz. Ki… Maalesef ülkemizin de kısmen
dâhil olduğu Ortadoğu coğrafyasının kan ve gözyaşı ile yoğrulmuş olmasının
sebeplerinden biriside morfik alana yapılan titreşimsel müdahalelerdir. Bu
konularda söylenilecek çok şey var.

Aslında 12 portaldan/boyuttan oluşan İLAHİ FARKINDALIK Sne.
Matrix’i talep eden can yoldaşlarımız genellikle şifa enerjisi olarak yararlanmak
istediklerinden ister istemez bu değerli öğretinin sonsuz ve sınırsız hacmini
ve alanını daraltıyorlar. Çok güçlü, hızlı ve etkili bir şifa enerjisi olmakla
birlikte, bu kanala dâhil olan can kardeşlerimiz inisiyasyonla/uyumlama ile
kendi frekanslarını olması gereken titreşime yükselttiklerinden dolayı ister
istemez evrensel rezonansa da büyük bir katkıda bulunmuş oluyor, ülkemizin
rezonansını düzeltecek olan 1028 kişiye ulaşmamıza da katkıda bulunmuş
oluyorlar.

 Bir anda gerçek bir
İLAHİ FARKINDALIĞA ulaşmış olmak aynı zamanda size bir sorumluluk ve vebalde
yüklemiş oluyor. Zira o zaman anlıyorsunuz ki bu sırrın farkında olan ve
kendilerini bu sırra ve tüm insanlık mirasına tek varis sayan bir avuç
azınlığın tüm dünyayı nasıl sömürdüklerinin tüm detayları ve incelikleri ile
farkına varıyorsunuz.

İLAHİ FARKINDALIK Sıfır Noktası Enerjisi bizlere altı
değişik inisiyasyonla/uyumlama bu konularda yüksek bir güç ve değer bahşediyor.
Rabbimize hamd ve senalar olsun ki böylelikle bizler bu türden saldırılara
karşı korunmuş oluyor ve yaydığımız titreşimlerle bulunduğumuz alanlarda
düzeltici, iyileştirici rezonans sağlamış oluyoruz.

Rabbimizden temennimiz farkındalığımız artsın, frekansımız
ve titreşimimiz en güzel ve kaliteli bir boyuta yükselerek daim olarak
güzellikler ve iyilikler sunsun.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bayram ERSOY

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir