İLAHİ FARKINDALIK SNE. MATRİX VE DÜŞÜNCENİN GÜCÜ

       

 Takip eden
kardeşlerimizin bildiği gibi, kuantum dünyasında her AN yeni güzel keşifler,
farkındalıklar yaşanıyor. Ve bu bilimsel gelişmeler ve keşifler büyük bir
tevafuk eseri HAKK ı ve HAKİKATİ tescil ederek tasavvufun ve onun kaynağı olan
kuran-ı kerimin bilimsel yönünü ayan ediyor. Her ne kadar bunların çoğu henüz
“klasik”  maddenin üç haline ve beş
duyuya endeksli, maddeci/materyal bilim tarafından kabul edilmeyip, reddedilse
de tasavvuf bilgeliğinin ve kuantum biliminin “İRFAN OKYANUSUNA AKAN İKİ ULU
IRMAK” olduğunu ve aynı paralellikte seyrettiklerini gösteriyor.

Bu noktada bizim İLAHİ FARKINDALIK Sıfır Noktası Enerjisi
eğitimlerinde özellikle üzerinde yoğunlaştığımız ve tüm öğretilerimizin
temelini teşkil eden “düşüncenin gücü” konusu artık insanlığın tüm yaşam
boyutlarının merkezinde yer almaktadır. Bu kadim yasaya biz İLAHİ FARKINDALIK
diyoruz ve ömrümüzü bu farkındalığı fark ettirmeye vakfetmişiz. Bu çok boyutlu
ve çok derin konuları Rabbimizin izin verdiği nispette gerek kitaplarımız
aracılığı ile gerekse FARKEDER derneğimizdeki İLAHİ FARKINDALIK OKULU
programlarında bilgimiz ölçütlerinde paylaşmaya gayret edeceğiz.

Asırlardan beri bazı kadim öğretilerde zikredilen ve hemen
hemen bütün dinlerin içinde yer bulan “Düşüncenin gücü” kuantum
fiziğinin/mekaniğinin ve felsefesinin eksenini teşkil etmektedir. Ancak doğrusu
insanların çoğu bu sırrın farkında değildirler. Zira henüz bizim beynimizde
nöronlar arasında gelişen ve hiç kimseye ifade etmediğimiz bir düşüncenin
saniyenin 70/1 kadar bir zamanda kozmik planda 40.000 km. hızla dönüp yeniden
bize ulaştığını ve düşünce güncünün yoğunluğuna ve netliğine doğru orantılı çok
etkili ve güçlü bir MORFİK REZONANS oluşturduğunu bilmiyoruz. Hiçbir ilgimizin olmadığı
bu kadim bilgiyi sır gibi saklayarak kullanan bir avuç mutlu azınlık, özellikle
Ortadoğu coğrafyasında akıl almaz morfik operasyonlar yaparak, bu yöre
insanının yüzyıllardır kan ve gözyaşından beslenip semiriyorlar. Bu açıklama
bir komplo teorisi olmayıp, modern bilim kuantum tarafından ispat edilmiş, acı
bir hakikattir.

İLAHİ FARKINDALIK Sıfır Noktası Enerjisi Matrixin bizlere
sunduğu 6 değişik inisiyasyonla biz olumlu/olumsuz tüm frekansların titreşimini
hissedebiliyor, olumsuz olanların etkisinden korunabiliyor ve bu titreşimleri
olumluya döndürebiliyoruz. Bu çok önemli ayrıcalığından dolayı bu eşsiz
enerjinin düzeltici ve düzenleyici etkisinin bizim ülkemizin morfik rezonansını
düzeltebilecek 1028 aydınlanmış ışık insana ihtiyacımız vardır.

Sevgi ve saygılarımla…                                                                                        
Bayram ERSOY

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir