İLAHİ FARKINDALIK SIFIR NOKTASI ENERJİSİ NİN TASAVVUF KANALINDAN AKIŞLAR (1)

İLAHİ FARKINDALIK SIFIR NOKTASI ENERJİSİ NİN TASAVVUF KANALINDAN AKIŞLAR (1)

 

Merhaba sevgili dostlarım,

Bildiğiniz gibi birkaç gündür benim için çok önemli ve değerli bir ilimiz olan, Şeyh Hamid-i Velinin (somuncu babanın) yurdu olan Aksaray’da idim. Bu güzel ilde çok eski arkadaşlarımla, meslektaşlarımla ve ilk yoldaşlarımızla hemhal olduk. Çok değerli AN lar paylaştık. Şeyhin manevi huzurlarında doyumsuz hazlar tattık.

Bu güzel paylaşımlarda dikkatimi çeken birkaç hususu sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Bizim İLAHİ FARKINDALIK SNE. Matrix olarak nitelendirdiğimiz o mucize enerjinin bazı kardeşlerimizce anlaşılmadığını, daha doğrusu benim anlatamadığımı gördüm. Samimi bir özeleştiri ile buradaki eksikliklerimizi, yanlışlarımızı düzeltmek adına sizleri de çok fazla yormadan, bundan sonrası sizin sorularınızla gelişecek olan bir yazı serisi başlatmaya karar verdim. Bu yazının ilk konusu daha öncede birkaç defa bahsettiğim ancak çok teferruatlı anlattığım için kafa karışıklığına sebep olan İLAHİ FARKINDALIK SNE. Matrix in zihinsel olarak nasıl idrak edilmesi gerektiği ile ilgili.

Bu konuda bizim en güçlü referansımız, morfik alınından faydalandığımız ve tamamen olun bilgeliği ile bize sirayet eden İbnül Arabi’nin doğru anlaşılması ile mümkün olacaktır. Bunun içinde mutlaka onun hazineler değerindeki eseri olan fütuhat-ı mekkiyesini anlayarak okumak ve bu kutlu şerbeti tüm hücrelerimize yedirmek gerek. Zira hazretin varlık bilinci ve insan-ı kâmile (kemalata) giden yolculuğu konusunda çok ilginç ve çok farklı. Bizim Sıfır Noktası Enerjisi eğitimlerinde ve uygulamalarında kullandığımız tüm terminoloji ve teorik bilgi pratikte uygulanırken onun (bence) henüz aşikâr olmamış yüce bilgeliğinin bir tezahürüdür. Çünkü (bence) İLAHİ FARKINDALIK SIFIR NOKTASI ENERJİSİ fütuhatın ete kemiğe bürünmüş (somutlaşmış) zuhurudur. Benim bu yolculuğa ilk çıktığımda kendime çok güçlü bir referans ve dayanak olarak alıp kabul ettiğim yaklaşımda hazret diyor ki; “Arif-i Billah (FARKINDA OL AN kişi), kendi hakikatine arif olduğu zaman, bir itikatta bağlanıp diğerlerini reddetmez.” Evet, elbette önce şaşırıyorsunuz. Sonra hazret sizin şaşkınlığınızı giderecek aydınlatmalarda bulunuyor. Diyor ki, Arif-i Billah ( FARKINDA OL AN kişi),kendi itikadında bir heyûla dır. (Heyûla, tüm varlıkların VAR OL ma nedenini teşkil eden, ilk maddesi, cevheridir. Her şekli ve sureti kabul eder, ancak asla kendini ve değerini kaybetmez.) Bu bize neyi hatırlattı? MATRİX. Yani hazret her şey SNE. MATRİX’ den başlar diyor. İşte bizde tam buradan başlayıştık on iki yıllık bu serüvene.

Evet, şimdi beyin fırtınasına hazır olun… Devamını sizin soru ve yorumlarınız getirecektir.

 

Bayram

1 Yorum on İLAHİ FARKINDALIK SIFIR NOKTASI ENERJİSİ NİN TASAVVUF KANALINDAN AKIŞLAR (1)

  1. lgilenen kardeşlerime selam ve saygılarımı sunuyor, yazıda da beyan ettiğim gibi bu yazı serisi sizlerin sorularınız ve yorumlarınızla gelişecek ve özellikle bizden eğitim almış ve almaya niyet etmiş tüm kardeşlerimizin her türlü sorularına cevap olacaktır. Sevgili dostlarım, yukarıdaki yorumların hepsine yine sonsuz teşekkür ederken Sevgili Gülsüm hanım kardeşimizin kendi derinliği ile farkında olduğu bazı değerlendirmelerle zihninde uyanan birkaç sorusunu cevaplamaya çalışırken böyle güzel soruları ve düşünceleri hepinizden beklediğimi ayarıca ifade ediyor, Gülsüm Hanım kardeşime sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, bu eğitimi almış olan can dostlarım hatırlayacaklardır; İLAHİ FARKINDALIK SNE. Matrix enerjisi sadece bir şifa enerjisi olmayıp, çok hızlı, güçlü, kalıcı ve rahmani bir şifa gücü olmakla birlikte, 12 portallık çok derin bir bilgelik alanıdır. Ve bu öğretinin/enerjinin kaynağı ibnül Arabi Hazretlerinin beyanı ile bizim aklımızın, havsalamızın, “zavallı idrakimizin” kavramakta acze düştüğü sonsuz ve sınırsız VARLIK alemini oluşturan,HAYY esmasının sonsuza yayılan titreşiminde HAKK a gidilen yolun tamamını oluşturan HEYÛLA tezahürüdür. Yani İLAHİ FARKINDALIK SNE. Matrix hazretin ifadesi ile aslında HEYÛLA dır. Yani bizde kendi araştırmalarımız, çabalarımızınn sonucunda fark ettik ki, Heyûla Matrix, Matrix te Heyûla dır. Buradan hareket ederek bu konuyu Nilgün Hanım kardeşimizin dikkatimizi çektiği bilimsel ifade ile big beng ye HAYY titreşiminin aynı olduğunu görüyoruz. Biz bu yüzden yıllar önce fark ederek ifade ettik ki KUANTUM VE TASAVVUF İRFAN OKYANUSUNA AKAN İKİ ULU IRMAKTIR. Bu her iki kutlu yol bizi aynı menzile irfana ulaştıracaktır. Zaten her ikisi de aynıdır. Konuyu çok fazla uzatmadan yine tasavvuf penceresine yönelirsek Gülsüm Hanım kardeşimin dikkatimizi çektiği frekansımızı Muhammedi itikada bağladığımızda İLAHİ FARKINDALIK denilen okyanusa ulaşacak, ve SIFIR NOKTASINA kavuşacağız. Umarım yeterli olmuştur.

Yorum Yap veya Soru Sor

e-mail adres will not be published.


*