HAKK, HAKİKAT VE ADALET

HAKK, HAKİKAT VE ADALET

HAKK, Rabbimizin ismi şeriflerinden olmakla birlikte manada varlık vücudunun omurgasıdır. Mevcudun tüm uzuvları rabbimizin ilmi ile bu omurganın üzerine ilahi bir nizam ve muhteşem bir denge ile bir hakikate delalet etmek üzere tanzim edilmiştir. Bu omurganın herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde, zararın tesiri ve etkisi nispetinde omurgaya etki ederek dengeyi bozabileceği gibi çökertebilir de. Bu sebeptendir ki rabbimizin HAKK ismi şerifi bizim SIFIR NOKTASI ENERJİSİ eğitimlerinde bahsettiğimiz 12 portalın üçüncü boyutunda sizlere tüm veçheleri ile izah edeceğimiz KUTSAL DENGE’nin bilinmeyen alanına dâhil olmaktadır.
KUTSAL DENGE genel olarak tasavvuf terminolojisindeki İLAHİ ADALET kavramının kuantum penceresinden görülen kısmıdır. Burada çok teferruatlarına girmeden, sizlere çok basit bir şekilde rabbimizin HAKK ismi şerifinin ve onun zahirde hissedilişi ve zuhuratı olan HAKİKAT ve yine zahiren/dünyevi bir işleyiş olan ADALET terimlerinin KUTSAL DENGE ifadesi ile bizim açımızdan ifadesini anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle çok farkında olmadığımız ve arkasındaki saklı realiteyi göremediğimiz bu muhteşem sistemi yüce kitabımız kuran-ı kerime soracak olursak yüzlerce ayetle bize cevap verir ve HAKK ın nasıl bir KUTSAL DENGE olduğunu gösterir. Bu konuda en dikkate değer ayet-i kerimeler; Duhan Suresi, 39. ayet: Biz onları yalnızca HAKK ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler. Yunus Suresi, 108. ayet: De ki: “Ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim hidayet bulursa, o ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa, o da, kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim.” Ayetleri ile bariz bir şekilde göstermektedir.

Sevgili dostlarım, SNE. Matrix ve MANYETİK HİPNOZ uygulamalarında karşılaştığımız sorunlar veya danışanlarımızla münasebetlerimizde onların tam ve kalıcı bir sıhhate kavuşması için onların ilahi nizamdaki dengesine bakmamız ve ona göre bir çözüm yolu önermemiz bunun için çok gerekli. Bu yaklaşım sadece dini bir zorlayış değil, muhteşem bir terapi metodudur. Herkes HAKKI bilirse, üzerlerindeki HAKKI helal ettirirse ve HAKKINA HAKKI ile sahip çıkarsa huzur bulacak, doğal olarak ta KUTSAL DENGEYİ sağladıkları için şifalanacak veya hastalanmayacaklar, hatta kaza/bela gibi musibetlerden (nispeten) ari yaşayacaklardır. Aksi takdirde, HAKK sahibine teslim edilmezse, asıl sahibimiz bu dünyada HAKKINI ALIR. Bildiğiniz gibi HAKK rabbimizin kendi ismi şerifidir, kimseye çiğnetmez.
Rabbimiz bizleri haksızlık yapanlardan ve haksızlığa uğrayanlardan eylemesin.

Bayram ERSOY

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir