SNE. MATRİX ENERJİSİNİN KUANTUM VE TASAVVUF İLİŞKİSİ

SNE. MATRİX ENERJİSİNİN KUANTUM VE TASAVVUF İLİŞKİSİ

Bize çeşitli araçlarla sıkça sorulan sorulardan bir kaçına daha cevap vermeye, sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Hemen hemen her yazımızda, eğitimlerde, seminer ve konferanslarda ifade etmeye çalıştığımız gibi SNE.  matrix her ne kadar bir şifa enerjisi olarak algılansa da aslında bu öğreti özünde (bence) aynı olan tasavvuf ve kuantum boyutlu yüksek seviyeli bir İLAHİ FARKINDALIKTIR. Bu ifadeleri sayısız defa yazıp, anlatmamıza rağmen üzülerek izleyip görüyoruz ki bazı kardeşlerimize bu hususu anlatamamışız. Mümkün olduğunca bir defa daha kısaca izah etmem gerekirse:

Öncelikle SNE. Matrix in bizde zuhur etmesine vesile olan bizim pirimiz olduğuna inandığım, İbn-ül Arabi’yi mümkün olduğunca tanımaya ve anlamaya çalışmak gerekmektedir. Sonra kuantum dünyasının akıl ve mantık ötesi yaklaşımlarını idrak etmeye gayret etmeliyiz. Ki… ancak o zaman her ikisinin de “ İRFAN OKYANUSUNA AKAN İKİ ULU IRMAK OLDUĞUNU” idrak edebiliriz. Hazretin varlık âlemine bakışını içselleştirdiğimizde, bu gün kuantum bilimcilerinin yeni keşfettikleri birçok hususu 750-800 yıl önce beyan ettiğini görürsünüz.

Hazret Kuran-ı kerimin batıni izahını çok iyi idrak ettiğinden, tüm kâinatı/cümle yaratılmışları yani varlık âlemini Allah (c.c) nin kelimeleri, Kuran-ı kerim ile Peygamber efendimiz (s.a.v.) mi ilahi kelamın ikizleri, harflerin bir ümmet, sayıları da varlık boyutlarındaki sırlar olarak nitelendirir. Bu sırrın evrendeki ilahi düzen ve nizamın sağlayan bir bilgelik olduğunu anlatır. Sayılara ve harflere verdiği (akıldışı) değerler aslında onun her harfin ve rakamın evrensel rezononsını0titreşimini bildiğini gösteriyordu. Böylece kendinden asırlar önce yaşamış, eski yunan filozofu Pisagor’un  “Tanrı matematiğin dili ile konuşur.” Tezini doğrular mahiyetteki ünlü sözünü teyit ediyordu. Bence  İbn-ül Arabi’yi anlamak gerçek İslam’ı idrak etmek demektir. Onun penceresinden hakikat okyanusunu seyretmek, HAK esmasının varlık aleminde  nasıl da zuhur ettiğini görmek demektir.

Sevgi huzur ve ışıkla

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir